ข่าวสาร

Mercredi 27 juillet 2016

Retour >

เปิดตัวแล้ว WAYNIUM ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ตรงของลูกค้า

WAYNIUM ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาด สร้างขึ้นจากประสบการณ์ตรงของลูกค้า เพื่อให้บริการคุณได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด ความสะดวกในการใช้งานเชื่อมต่อกับระบบไร้สายได้กับทุกอุกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

ทดลองใช้งานระบบ