ตารางนัดหมาย

ข้อดีในการจัดตารางนัดหมายแบบ Real Time ด้วยระบบ Limo VTC

บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว…

ซอฟต์แวร์การวางแผนปฏิบัติงานจะแสดง “หน้าต่างช่วยเหลือ” ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการป้อนข้อมูลการปฏิบัติงานของคุณ : ประเภทของการปฏิบัติงาน ลูกค้า ข้อมูลการติดต่อและผู้โดยสาร สถานที่ ประเภทของยานพาหนะ อื่นๆ

ใส่ข้อมูลรายชื่อลูกค้า ผู้โดยสาร คนขับรถ คู่ค้า เลือกช่วงวันที่ ประเภทยานพาหนะ อื่นๆ Limo จะค้นหาและแสดงการปฏิบัติงานที่ตรงตามความต้องการของคุณในทันที

การวางแผนงานจะทำการบันทึกสถานที่พิเศษด้วยระบบป้อนข้อมูลอัจฉริยะ คุณสามารถจัดเก็บที่อยู่ที่ถูกใช้งานบ่อยและเปิดใช้งานได้ในทันที โดยที่อยู่ที่ถูกใช้งานบ่อยนี้จะถูกระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์เพื่อคำนวณระยะทางโดยประมาณสำหรับแต่ละภารกิจ

เชื่อมต่อกับข้อมูลของสนามบินได้แบบเรียลไทม์

ระบุหมายเลขเที่ยวบินของคุณและข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏในการวางแผนงานโดยอัตโนมัติ : เวลาเทียบท่า อาคารผู้โดยสาร อื่นๆ

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกโอนไปยังไฟล์การปฏิบัติงานของคนขับรถ

ระบุตำแหน่งคนขับรถและยานพาหนะของคุณใน 2 คลิก

คุณจะพบคนขับรถที่กำลังเตรียมพร้อมรอรับงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์จะช่วยคุณเลือกคนขับรถที่เหมาะสมที่สุด แสดงจำนวนวันทำงานที่ต่อเนื่องกัน วันหยุด อื่นๆ

Visual Limo เพื่อการวางแผนงานในวงกว้าง

ซอฟต์แวร์ Limo จะช่วยให้คุณจัดการคนขับรถและยานพาหนะในได้อินเตอร์เฟสเดียวกันในระยะเวลาตั้งแต่ 8 ชั่วโมงไปจนถึง 1 สัปดาห์

การแสดงผลรายละเอียดรถลิมูซีนทั้งหมดเพื่อช่วยในการจัดสรรทรัพยากรของคุณ!

Mobilimo จะช่วยปฏิบัติการผ่านทางแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของคุณ

เข้าสู่ระบบการจัดการได้ในทุกความเคลื่อนไหว ป้อนข้อมูลการจองล่าสุด จัดการการปฏิบัติงานและติดต่อกับระบบของคุณได้เหมือนกับว่าคุณอยู่ที่สำนักงาน

สาระน่ารู้ Mobilimo : จะยังคงทำงานได้แม้ไร้ซึ่งการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบการวางแผนงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสามารถทำการเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตได้

การส่งข้อมูลการปฏิบัติงานและแผ่นป้ายต้อนรับ

ซอฟต์แวร์ของคุณจะจัดการไฟล์การปฏิบัติงานและแผ่นป้ายต้อนรับโดยอัตโนมัติในรูปแบบไฟล์ PDF คุณภาพสูงด้วยข้อมูลที่ถูกป้อนไว้

คนขับรถสามารถพิมพ์ออกมาหรือเปิดไฟล์อ่านในแท็บเล็ตได้ตามความต้องการ

การแจ้งเตือนสำหรับผู้ควบคุม

การวางแผนงานจะแจ้งเตือนคุณเมื่อพบการตรวจสอบที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมความคืบหน้าของการปฏิบัติงานมีหน้าที่เพียงแค่ตรวจสอบว่าทุกอย่างได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการตรวจสอบการออกปฏิบัติงานของคนขับรถ Limo จะแสดงทุกการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นภายใน 1 ชั่วโมงแบบเรียลไทม์ (สามารถแก้ไขช่วงเวลาได้)

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ WAYNIUM

WAYNIUM ทำอะไรให้บ้าง

ติดตามผลตอบรับจากผู้ใช้ซอฟต์แวร์ WAYNIUM ของเรา

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทดลองใช้งานระบบ