ช่องทางการติดต่อ

เพิ่มความสะดวกสบายด้วยช่องทางสื่อสารระหว่างลูกค้าและเจ้าของกิจการเช่ารถที่ง่ายและรวดเร็ว

พื้นที่ออนไลน์สำหรับลูกค้า

Limo มอบพื้นที่ออนไลน์สำหรับลูกค้าของคุณ :

  • ในการติดตามสถานะความคืบหน้าของการปฏิบัติงานที่พวกเขามอบหมายไว้กับคุณ และในการค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่น ข้อมูลคนขับรถ
  • ในการดาวน์โหลดการนำเสนอราคาในรูปแบบไฟล์ PDF เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายหลังจากที่ได้รับการ “ปิด”
  • ในการทำคำร้องใหม่ โดยที่คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลการปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง

สาระน่ารู้ : คุณสามารถให้สิทธิบางอย่างแก่ลูกค้าของคุณได้ และ (เช่น) อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าถึงเอกสารการเสนอราคาและค่าใช้จ่าย…

จดหมายข่าว

Limo จะช่วยคุณเตรียม “จดหมายข่าว” เพื่อแจ้งให้ลูกค้าและผู้ร่วมระบบงานทั้งหมดของคุณทราบ

คุณสามารถเลือกวันและเวลาในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคุณ โดยคุณสามารถเลือกลูกค้า คนขับรถ และ/หรือผู้ร่วมงานที่คุณต้องการสื่อสารด้วยได้ Limo จะจัดการที่เหลือต่อทั้งหมด!

ห้องสมุดจดหมายอีเมล

“ตัวอย่างรูปแบบ” จำนวนมากถูกบรรจุไว้ใน Limo แต่คุณสามารถเพิ่มเติมรูปแบบอื่นตามแบบของคุณในห้องสมุดได้ เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในทุกสถานการณ์ !

ใส่ข้อมูลที่จำเป็นในรูปแบบของจดหมายโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง  :

  • การเริ่มต้นการเสนอราคาให้กับลูกค้าจะใส่ราคาและข้อมูลพื้นฐานของการให้บริการโดยอัตโนมัติ
  • การส่งคำร้องค่าธรรมเนียมเอาท์ซอร์สจะนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานที่มอบหมายให้โดยอัตโนมัติ

ตัวเลือก SMS

ส่งข้อความของคุณผ่านระบบ SMS แทนการส่งด้วยอีเมล (มีค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม)

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ WAYNIUM

WAYNIUM ทำอะไรให้บ้าง

ติดตามผลตอบรับจากผู้ใช้ซอฟต์แวร์ WAYNIUM ของเรา

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทดลองใช้งานระบบ