ทีมงานของเรา

เราช่วยวิเคราะห์ ออกแบบ เชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในธุรกิจ

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัทของ JWD กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ในหลากหลายธุรกิจและบริการ ให้บริการงานทางด้านการวางแผน เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คิดให้ต่างเพื่อธุรกิจอย่างไร?

  • ให้บริการครบครันทุกงานทางด้านซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การติดตั้งและบริการหลังการขาย ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย
  • หมดปัญหาในการลงทุนอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และการดูแลรักษาที่ยุ่งยาก เพราะคุณจะสามารถบริหารจัดการงานทั้งจากทุกประเทศทั่วโลกบนระบบเดียวกันได้
  • ไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิด...ด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในบริหารต้นทุนทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • มีความยืดหยุ่นสูง เป็นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบการทำงานของซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าและเข้ากับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงของผู้ประกอบการแต่ละราย
  • รองรับการทำงานบนนวัตกรรม Cloud Computing ที่เชื่อมโยงให้การขยายธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไร้ขีดจำกัด
ทดลองใช้งานระบบ