ซอฟต์แวร์ที่ทำให้ธุรกิจของคุณบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

มากกว่าซอฟต์แวร์ : ด้วยการแนะนำและบริการจากทีมงาน

Installation et paramétrage

การติดตั้งและการตั้งค่า

ภายหลังการติดตั้งบนเซิฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยของเรา เราจะทำการตั้งค่าซอฟต์แวร์ตามลักษณะเฉพาะของบริษัทของคุณ (ตัวอย่าง การเพิ่มเติมภาษาสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ)
Formation et accompagnement

การอบรมและช่วยเหลือ

ช่วงเวลาของการฝึกอบรม ผู้ฝึกอบรมของเราจะคอยช่วยเหลือในการเรียนรู้การใช้งานระบบ ในฐานะศูนย์กลางในการฝึกอบรม เรามีประสบการณ์และความสามารถเพื่อรับประกันความสำเร็จในการใช้งาน WAYNIUM ให้กับคุณ
Conseil et suivi personnalisé

การดูแลอย่างใกล้ชิด

ทีมงานให้ความช่วยเหลือและให้คำตอบกับทุกคำถามของคุณ พร้อมแนะนำทุกประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความสะดวกในการใช้งาน WAYNIUM
Evolution et respect de la règlementation

การพัฒนาและอัพเดทซอฟต์แวร์ให้อย่างต่อเนื่อง

WAYNIUM เติมโตขึ้นพร้อมกับคุณลักษณะใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คุณจะได้รับการอัพเดทและเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

รายละเอียดตามประเภทการใช้งาน

Start Access Premium Full
จำนวนของยานพาหนะ 2 5 10 ไม่จำกัด
ยานพาหนะอื่นๆ เพิ่มเติม เลือกได้ เลือกได้ เลือกได้ ไม่จำกัด
จำนวนบริษัท 1 1 1 2
จำนวนบริษัทอื่นๆ เพิ่มเติม เลือกได้ เลือกได้ เลือกได้ เลือกได้
คุณสมบัติซอฟต์แวร์
การวางแผนงาน ô ô ô ô
Visualimo ô ô ô ô
Mobilimo ô ô ô ô
การจัดการธุรกิจ ô ô ô ô
จดหมายแจ้งข่าว ô ô ô ô
WAY-D ô ô ô ô
ศูนย์บริการลูกค้า ô ô ô ô
แบบฟอร์มการจองผ่านเว็บไซต์ ô ô ô ô
การส่งออกข้อมูลการจ่ายเงิน ô ô ô ô
บัญชีเงินเดือนพนักงาน ô ô ô ô
แผนภาพวิเคราะห์ข้อมูล ô ô ô ô
การระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เลือกได้ เลือกได้ ô ô
การชำระเงินออนไลน์ เลือกได้ เลือกได้ ô ô
การจัดการงานบัญชี เลือกได้ เลือกได้ เลือกได้ ô
Waynium
เวอร์ชั่นทดลองใช้ เลือกได้ เลือกได้ ô ô
บริการเสริมพิเศษ
รูปแบบใบเสนอราคาและใบเสร็จ 2 2 4 4
รูปแบบใบเสนอราคาและใบเสร็จพิเศษ เลือกได้ เลือกได้ เลือกได้ เลือกได้
การฝึกอบรมพนักงาน ตามข้อตกลง ตามข้อตกลง ตามข้อตกลง ตามข้อตกลง
เว็บไซต์ ตามข้อตกลง ตามข้อตกลง ตามข้อตกลง ตามข้อตกลง
ขอใบเสนอราคา